KENRAALI HUOLESTUI LEOPARD-KULJETUKSISTA SAKSASSA, ENTä SUOMEN TIET? VALMIUSPääLLIKKö VASTAA

Huoli on aiheellinen paikallisen kenraaliluutnantin mukaan. Kylmän sodan jälkeen maa on vähentänyt varautumistaan myös logistiikan kannalta.

Saksassa on herännyt epäilys siitä, kestävätkö maan tiestö, sillat ja rautatiet suuria määriä Leopardien ja muiden panssarivaunujen sekä raskaiden puolustusvälineiden kuljetuksia Ukrainaan.

Ongelman nosti esiin sanomalehti Handelsblatt, jonka mukaan satoja 60 tonnin ja pienempiä panssarivaunuja joudutaan kuljettamaan Euroopan poikki Espanjasta ja Ranskasta sekä Yhdysvalloista ja Kanadasta Atlantin ja Pohjanmeren kautta Saksaan ja lopulta Ukrainaan.

Saksan puolustusministeriön mukaan Saksa on keskisen sijaintinsa takia solmukohta muiden Nato- ja EU-maiden puolustusvälineiden kuljetuksille, jotka suuntaavat auttamaan Ukrainaa. Sen mukaan Nato on jo siirtänyt joukkoja lisää esimerkiksi Baltiaan, Puolaan ja Slovakiaan.

Saksan teillä liikkuu jatkuvasti hyvin paljon hyvin raskaita rekkoja, joten voisi luulla, että kestäviä reittejä löytyy Euroopan poikki myös puolustustavarakuljetuksille. Silti varsinkin autobahnojen sillat tuntuvat huolettavan.

Tiedossa on, ettei Saksan varautuminen ole ollut viime vuosikymmeninä samaa tasoa kuin se oli kylmän sodan aikana ennen 1990-lukua.

Kaksi vuotta sitten ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan eräs saksalainen kenraaliluutnantti Saksan puolustusvoimien ilmavoimista ja joukkojen tarkastusyksiköstä totesi, että maassa on kaikkialla logistiikassa heikkouksia.

Handelsblattille hän sanoo nyt, että Saksan ja Euroopan pitää ryhdistäytyä sekä infran ylläpidossa että luvituksessa pysyäkseen myös puolustuskykyisenä.

Saksan poikki kuljetettavaksi tulee Handelsblattin mukaan pelkästään panssarivaunuja satoja kappaleita. Ukraina on pyytänyt 500 tykkijärjestelmää ja 600–700 taisteluajoneuvoa. Iso osa Ukrainan tarpeista on toteutumassa, mikä kysyy tehokasta logistiikkaa.

Edessä normaalit lupaprosessit

Näillä näkymin Ukrainan-kuljetukset joutuvat hakemaan raskaan liikenteen normaalit luvat samalla kun on löydettävä riittävän vahvat väylät. Kuljetuksia pitäisi saada mahtumaan Saksan muutenkin ylikuormitetuille rataosuuksille.

Kyberiskut esimerkiksi rautateille tai muunlaiset iskut hankaloittaisivat kuljetuksia. Viime lokakuussa Saksan pohjoisosissa rautatieliikenne pysähtyi laajasti sen jälkeen, kun tärkeä viestintäkaapeli oli rikottu tahallisesti.

Entä onko huoli logistiikkajärjestelmien kestävyydestä relevantti Suomessa, jos isoja määriä puolustusvälineitä pitäisi kuljettaa?

Valmiuspäällikkö Arto Muukkonen Väylävirastosta ei ota kantaa Saksan tilanteeseen, mutta hän sanoo, että Suomen tiestöllä ja rautateillä kuljetetaan erittäin paljon raskaita kuljetuksia.

”Puolustusvoimien kuljetukset ovat verrattavissa esimerkiksi raskaisiin puutavarakuljetuksiin. Puolustusvoimien kuljetukset ja niiden edellyttämä liikenneverkko suunnitellaan yhdessä toimijoiden kanssa osana yhteistä valmius- ja varautumistyötä”, Muukkonen sanoo.

2023-02-08T17:04:19Z dg43tfdfdgfd