KOHTUUHINTAISTEN ARA-ASUNTOJEN KYSYNTä YLITTää TARJONNAN KASVUKESKUKSISSA

Kohtuuhintaisten Ara-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan kasvukeskuksissa, kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). VTV:n mukaan markkinaehtoisella asuntotuotannolla on vaikea ratkaista tätä kysyntää.

Ara-asunnot ovat valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joiden asukkaiksi valitaan ensisijaisesti kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Uusien Ara-asuntojen rakentamista rajoittavat VTV:n tarkastuksen perusteella sekä kohtuuhintaisten tonttien saatavuus että Aran vaatimukset hankkeiden kustannus- ja laatutasolle.

Omistusasumista voitaisiin VTV:n mukaan edistää niin sanotuilla välimuodon hallintamalleilla, joissa on sekä vuokra- että omistusasumisen piirteitä. Näitä ovat osuuskunta ja vuokra-asunnon lunastaminen omaksi.

- Malleihin liittyy kuitenkin ongelmia muun muassa puuttuvan lainsäädännön vuoksi, VTV:n tiedotteessa sanotaan.

Rahoitusvälineitä syytä kehittää

VTV:n mukaan Aran rahoitusvälineet eivät aina vastaa rakennuttajien ja rahoittajien tarpeita. Rakennushankkeiden toteuttajat saavat rahoituslaitoksilta vain vähän tarjouksia pitkiä eli 40 vuoden korkotukilainoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Tulevaisuudessa ainoa Ara-lainoittaja saattaa VTV:n mukaan olla Kuntarahoitus.

- Vireillä on pitkän korkotukimallin kehittämistä koskeva sääntelyuudistus, mutta sillä ei pystytä korjaamaan kaikkia ongelmia. Aran ja ympäristöministeriön tulisi selvittää, miten pitkää korkotukilainaa kehitettäisiin niin, että luototus perustuu riittävään kilpailuun, sanoo VTV:n ylitarkastaja Sanna Ollila tiedotteessa.

Lisäksi tarkastusvirasto muun muassa suosittaa, että ministeriö ja Ara selvittäisivät tarvetta ja mahdollisuuksia rahoittaa keskisuurten maakuntakeskusten vuokrataloyhtiöitä Aran korkotukilainoilla.

VTV tarkasti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) asuntopolitiikalle asetettuja tavoitteita, asuntotuotannon rahoitusinstrumentteja ja -prosessia. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin Aran toimintaa ohjaus- ja valvontatehtävissä sekä riskienhallintapolitiikkaa ja -menettelyitä.

Ara-asuntoja on VTV:n mukaan nykyisellään yhteensä noin 400 000.

---

Lähteenä myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivut.

2023-02-07T05:22:01Z dg43tfdfdgfd